Využitie priemyselných kamerových systémov

Stále žiadanejšia periféria laserového procesu je jeho sledovanie pomocou externých kamerových systémov alebo senzoriky. Požiadavky sú často veľmi špecifické a vyžadujú vysokú mieru integrácie do zákazníckeho riešenia. Implementáciám kamier a senzoriky taktiež nahráva momentálny trend zmenšovania „miniaturizácia“ alebo tzv. „down – sizing“ hlavne v oblasti mikroobrábania, vŕtania, hĺbkového 3D úberu materiálu pomocou ultra krátkych laserových impulzov – cieľom je opracovať čo najdefinovanejšiu oblasť zanesenia tepla do okolitého materiálu s online vyhodnotením.

Špecifikácie / Dopyt tu    Tel.+421 911 108 002/ Email: info@lascam.sk

Využitie priemyselných kamerových systémov

Vysoká kvalita hotových výrobkov je veľmi dôležitá, či už sa jedná o polotovary alebo konečné produkty. Moderným prístupom riešenia tohto problému je začlenenie optickej kontroly kvality do kontrolných mechanizmov. Tento prístup umožňuje rýchlu a objektívnu kontrolu a stabilné výstupy výroby.

Priemyselné kamerové systémy

Procesy kde sú kamerové systémy a senzorika už dlhšiu dobu „doma“

  • Navigácia pri laserovom procese rezaní alebo zváraní
  • Čítanie informácií a kódov z procesov a následná spätná analýza
  • Meranie parametrov procesu a ich kontroly
  • Vyhodnocovanie polohy a správnej pozície
  • Navádzanie pri zakladaní a manipulácii
  • Strojové videnie – machine vision
 • Definícia „framu“ a „0“ procesu obrábania
 • Odmeriavanie vzdialenosti a správne dĺžky – optical measurement
 • Optická analýza a meranie kvality výrobkov
 • Post procesové vyhodnocovanie kvality zvarov
 • Analýza povrchových a vnútorných defektov
 • Meranie drsnosti obrobku po opracovaní atď.

Kamery nachádzajú uplatnenie aj v aplikáciách, kde doteraz panovalo subjektívne ľudské vyhodnocovanie:

  • Analýza kvality výliskov v Automotive
  • Stráženie povrchových a vnútorných porúch transparentných optických komponentov
 • Stráženie porúch v procesoch ako zváranie alebo bodovanie

Ďalšie informácie o optickom meraní a kontrole kvality nájdete tu.