Využití průmyslových kamerových systémů

Stále žádanější periferií všech procesů je kontrola pomocí externích kamerových systémů nebo senzoriky. Požadavky jsou často velice specifické a vyžadují vysokou míru integrace do zákaznického řešení. Implementacím kamer a senzoriky také nahrává momentální trend zmenšování „miniaturizace“ nebo tzv. „down – sizing“ hlavně v oblasti mikroobrábění, vrtání, hloubkového 3D úběru materiálu pomocí ultra krátkých laserových pulzů – cílem je opracovat co nejdefinovanější oblast bez zanesení tepla do okolního materiálů s online vyhodnocením.

Specifikace / Poptávky zde   Tel.: +420 778 065 205 / Email: info@lascam.cz

Využití průmyslových kamerových systémů

Průmyslové kamerové systémy

Vysoká kvalita hotových výrobků je velmi důležitá, ať už se jedná o polotovary nebo konečné produkty. Moderním přístupem řešení tohoto problému je začlenění optické kontroly kvality do kontrolních mechanismů. Tento přístup umožňuje rychlou a objektivní výstupní kontrolu a stabilní výstupy výroby.

Procesy kde jsou kamerové systémy a senzorika již delší dobu „doma“:

  • Navigace při laserovém procesu řezání nebo svařování
  • Čtení informací a kódů z procesů a následná zpětná analýza
  • Měření parametrů procesu a jejich inspekce
  • Vyhodnocování polohy a správné pozice
  • Navádění při zakládání a manipulaci
  • Strojové vidění – machine vision
 • Definice „framu“ a „0“ procesu obrábění
 • Odměřování vzdálenosti a správne délky – optical measurement
 • Optická analýza a měření kvality výrobků
 • Post procesové vyhodnocování kvality svárů
 • Analýza povrchových a vnitřních defektů
 • Měření drsnosti obrobku po opracování atd.

Kamery nachází uplatnění také v aplikacích, kde doteď fungovalo subjektivní lidské vyhodnocování:

  • Analýza kvality výlisků v Automotive
  • Hlídání povrchových a vnitřních vad transparentních optických komponent
 • Hlídání vad v procesech jako svařování nebo bodování

Další informace o optickém měření a kontrole kvality naleznete zde.