História laserov

Jako počátek laserů lze považovat objev stimulované emise (Albert Einstein – 1917). V roce 1939 byla stimulovaná emise potvrzena R. Ladenburgem a H. Kopfermannem a roku 1940 fyzik V. A. Fabrikant navrhl využít princip stimulované emise v plynném prostředí k zesílení světla, což je v podstatě princip laseru. Ovšem Nobelovu cenu za objev laseru získali Ch. H. Townes, N. G. Bassov a A. N. Prochorov, kteří se především zasloužili o vznik nového fyzikálního oboru kvantová elektronika.

Theodore Maiman

Cesta od objevu stimulované emise k laseru v takové podobě, který známe dnes, vedla přes tzv. maser. Název maser pochází z počátečních písmen názvu Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, což v překladu znamená zesilovač mikrovln pomocí stimulované emise záření. Maser generuje a zesiluje mikrovlnné elektromagnetické záření pomocí stimulované emise. První koncept laseru byl popsán v roce 1958 a zasloužila se o to dvojce Ch. H. Townes a A. L. Schawlow, samotný pojem laser zavedl o rok později G. Gould. Název laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) vznikl stejně jako maser, ale rozdíl v názvu je i principiálním rozdílem, kde místo zesilování mikrovlnného záření dochází k zesílení světla nucenou emisí záření. T. Maimann vyřešil problém s aktivním prostředím (syntetický krystal rubínu), kde musel udržet světlo dostatečně dlouho, tak aby se mohlo zesílit. Řešení přinesl rezonátor a roku 1960 sestrojil první laser.

gasdynamic

V následujících letech se začaly objevovat další druhy laserů s různými druhy aktivních prostředí, způsobem buzení, výkonem a dalšími rozdíly. Posupně se ukázalo, že v laserech je obrovský potenciál a lze je využít v mnoha oborech. První aplikace laseru se týkala očního lékařství, první operace oka pomocí laseru proběhla už v roce 1964.

Vzhledem ke složitosti a náročnosti systému na přesnost začali být lasery masově využívány v průmyslu až začátkem devadesátých let, kdy výrobní technologie umožňovali velkou přesnost výroby o ve velkých sériích a tudíž bylo možno komponenty k výrobě a implementaci laserů vyrábět levněji a začali být dostupné i pro menší podniky.

Pre viac informácií nás kontaktujte tu.