Dostupné 3D rezanie

Technológia 3D rezania je naozaj pre všetkých!

Vysoké nároky na kvalitu výroby, krátky procesný čas, plná automatizácia, nízke prevádzkové náklady, dlhá životnosť, servisná nenáročnosť atď. To všetko je o laseri už známe, ale čo je naozaj jeho pridaná hodnota a prečo je tak dostupný a nenahraditeľný v 3D výrobe?

Laserové technológie nachádzajú uplatnenie v najrôznejších priemyslových aplikáciách. V oblasti 3D spracovania a rezania plechov to nie je inak. V porovnaní s inými západnými alebo ázijskými krajinami nie je ich nasadenie v ČR a SR príliš rozšírené. Dôvodom je používanie „starých“ konvenčných mechanických technológií dlhodobo zavedených vo výrobe. Všetci dobre vieme, že z hľadiska produkcie je to doslova „vražda“ – musíme myslieť na konzervatívnosť, ktorá vo výrobách panuje. Momentálne trendy sa však menia a nároky na technológiu, kvalitu a čas cyklu sa zvyšujú, tým sa mechanické nástroje dostávajú na limit svojej produktivity, a preto sa aj u nás začínajú hľadať nové, niekedy už známe, ale priemyslom v ČR a SK neprebádané metódy, kde laser hrá významnú úlohu. Hlavne vďaka svojej dostupnosti a spoľahlivosti v prevádzke, nízkym prevádzkovým nákladom a rýchlej návratnosti.

Z hľadiska histórie a objemu implementácie laserov v priemysle, patrí rezanie medzi najrozšířenejšie priemyslové laserové technológie. Jej využitie sa datuje od roku 1965, kedy firma Western Electric Company postavila prvý funkčný laserový systém pre vŕtanie diamantových razníc. Od roku 1965 sa ale mnoho vecí zmenilo, technológia rezanie prešla z 2D formátu za pomoci CO2 a Nd:YAG tiež do technológie priestorového opracovania – 2.5D a 3D. Štandardne sú dostupné celky s technológiou na bázi CO2, diódového a vláknového laseru, ktoré ale neboli úplne dostupné. Hlavne kvôli vysokej vstupnej investícii a neochote podnikov inovovať existujúce technológie a proces výroby. Je to smutná realita, ktorá už ale začína byť minulosťou a laserové celky sa stávajú jej neoddeliteľnou  súčásťou.

Zásadnými výhodami laserovej technológie sú:

  • Bezkontaktnosť procesu – materiál nepodlieha mechanickým silám, ktoré môžu spôsobiť deformáciu, zvlneniu, krúteniu, praskaniu atď.
  • Malé tepelné ovplyvnenie– do materiálu je zanesené minimálne množstvo tepla, aby nenarušovalo kryštalicitu
  • Opakovateľnosť procesu – využitím vhodnej technológie je opakovateľnost v rozmedzí 0,05 mm, čo znižuje zmetkovitosť výroby
  • Možnosť vyrezávania jemnej štruktúry – laserový pracovný bod sa pohybuje medzi 20 – 50 µm, čo dovoľuje využiť technológiu na veľmi jemné opracovanie a rezanie malých presných tvarov – hlavné využití automotive, aerospace, nástrojárne atď.
  • Kvalita rezu a variabilita procesu
  • Jednoduchosť prenastavenia technológie

dostupne-3d-rezani1

dostupne-3d-rezani

dostupne-3d-rezani2

Pre viac informácií nás kontaktujte tu.