Detekcia povrchových chýb kovových trubiek

snimek povrchu trubkyVysoká kvalita hotových výrobků je velmi důležitá, ať už se jedná o polotovary nebo konečné produkty. Moderním přístupem řešení tohoto problému je začlenění optické kontroly kvality do kontrolních mechanismů. Tento přístup umožňuje rychlou a objektivní výstupní kontrolu a stabilní výstupy výroby.

Tato případová studie se zabývá výše zmíněnou problematikou automatické kontroly výstupní kvality výrobků. Úkolem studie bylo detekovat vady na povrchu ocelových válcových trubek. Jedná se převážně o nežádoucí vrypy vzniklé během manipulace při výrobě.

Hlavní úkoly analýzy byly:

  • Odstranění rušivých vlivů v obraze. Jedná se hlavně o pozadí objektu (červeně), rušivé vlivy způsobené odrazivostí materiálu při focení (modře), dále pak švy, sváry nebo nerovnoměrné osvětlení.
  • Sesazení částečných pohledů na povrch trubky do jednoho rozvinutého pláště.

Pro úspěšné splnění těchto cílů byl navržen následující postup:

  1. Převedení snímků na jejich černobílou podobu, aby se snížilo množství zpracovaných dat.
  2. Odstranění rušivých vlivů osvětlení pomocí tzv. flat-field korekce.
  3. Vybrání zájmové oblasti povrchu trubky. Jelikož trubka byla snímána ze tří stran tak, aby byla získána data z celého povrchu, okrajové oblasti se tak opakují vždy na dvou sousedních snímcích. Tyto oblasti je třeba najít a odstranit.
  4. Pomocí metod transformace souřadnic bylo nutné převést válcový povrch na plošný povrch.
  5. Závěrečné sesazení obrazu.
  6. Detekce vrypů na rozvinutém povrchu trubky.

ilustrace prubehu

sesazeny plast

Pre viac informácií nás kontaktujte tu.