Detekce povrchových vad kovových trubek

snimek povrchu trubkyVysoká kvalita hotových výrobků je velmi důležitá, ať už se jedná o polotovary nebo konečné produkty. Moderním přístupem řešení tohoto problému je začlenění optické kontroly kvality do kontrolních mechanismů. Tento přístup umožňuje rychlou a objektivní výstupní kontrolu a stabilní výstupy výroby.

Tato případová studie se zabývá výše zmíněnou problematikou automatické kontroly výstupní kvality výrobků. Úkolem studie bylo detekovat vady na povrchu ocelových válcových trubek. Jedná se převážně o nežádoucí vrypy vzniklé během manipulace při výrobě.

Hlavní úkoly analýzy byly:

  • Odstranění rušivých vlivů v obraze. Jedná se hlavně o pozadí objektu (červeně), rušivé vlivy způsobené odrazivostí materiálu při focení (modře), dále pak švy, sváry nebo nerovnoměrné osvětlení.
  • Sesazení částečných pohledů na povrch trubky do jednoho rozvinutého pláště.

Pro úspěšné splnění těchto cílů byl navržen následující postup:

  1. Převedení snímků na jejich černobílou podobu, aby se snížilo množství zpracovaných dat.
  2. Odstranění rušivých vlivů osvětlení pomocí tzv. flat-field korekce.
  3. Vybrání zájmové oblasti povrchu trubky. Jelikož trubka byla snímána ze tří stran tak, aby byla získána data z celého povrchu, okrajové oblasti se tak opakují vždy na dvou sousedních snímcích. Tyto oblasti je třeba najít a odstranit.
  4. Pomocí metod transformace souřadnic bylo nutné převést válcový povrch na plošný povrch.
  5. Závěrečné sesazení obrazu.
  6. Detekce vrypů na rozvinutém povrchu trubky.

ilustrace prubehu

sesazeny plast

Pro další informace o detekci povrchových vad kovových trubek nás neváhejte kontaktovat.