Případová studie: Dekorativní 3D laserový decoating

Dekorativní 3D laserový decoating

pro významného dodavatele světlometů do automotive

ZADÁNÍ​

Cílem projektu je vytvoření automatizovaného pracoviště, které bude bez nutnosti zásahu operátora provádět odstranění tenké kovové vrstvy pomocí laseru z 3D pokovených plastových struktur dílů do světlometů automobilů, s návaznou 100% verifikací kvality laserového procesu dle požadovaných parametrů a přesnosti v setinách mm​.

​ŘEŠENÍ​

Stavba technologie zahrnující skenovací laserovou hlavu upevněnou na robotickém rameni schopnou definovaně odstraňovat pokovení z fixně upevněných dílů na čtyř polohovém karuselu, kdy v každém kvadrantu probíhá určitá operace tak, aby byl dosažen co nejkratší procesní čas. Kamerová kontrola výsledného produktu je prováděna pomocí neuronových sítí, kamerový modul je rovněž upevněn na robotu. Více informací k technologiím najdete zde.

​VÝSLEDEK​
  • Výsledný 3D decoating je ušitý přímo na míru přesné laserové technologii​
  • Ekologický proces bez nutnosti maskování či elektrochemických procesů a jiných konvenčních metod a s tím spojeného spotřebního materiálu​
  • Přesnost samotného laseru je v setinách milimetru​
  • Univerzálnost zařízení – jednoduché doprogramování dalších typů produktů (nový typ světlometu)​
  • Odstranění pouze definované oblasti bez tepelného ovlivnění plastového podkladu ​
  • Lze odstraňovat různé kovové vrstvy či barvy a laky bez poškození základního materiálu​
  • Jako podklad mohou sloužit jak transparentní, tak „mléčné“ plastové materiály​

 

Chcete vědět více informací?

Další řešení pro odvětví naleznete zde.