Lasery pre čistenie

Laserové čistenie je praktický príklad laserom indukovanej sublimácie, kde požadovaný povrch alebo materiál je odkrytý odstránením nežiadúcich vrstiev alebo nekoherentnou distribúciou častíc. Laserové čistenie sa využíva v mnohých odvetviach.  Okrem reštaurovania umeleckých diel sa tiež využíva v rade priemyselných aplikácií, ako je čistenie polovodičov v mikroelektronike, odstraňovanie farbív pri tlakovom liatí plastov, odstraňovanie náterov pri údržbe lietadiel atď.

Ceny laserov pre čistenie sa pohybujú medzi 60 000 – 340 000 €.

Špecifikácie / Dopyt tu    Tel.+421 911 108 002/ Email: info@lascam.sk

Lasery pre laserové čistenie

Ponúkame rôzne typy čistiacich systémov od spoločnosti CleanLASER. Viac informácií tu.

Čistenie laserom

Proces laserového čistenia nepotrebuje žiadne rozpúšťadlá alebo dalšie činidlá, ktoré sú bežne využívané v konvenčných metódach.  Laserové systémy kombinujú výkon a všestrannosť s najnižšími prevádzkovými nákladmi na priemyselné čistenie. Systémy distribuujú tisíce ultrakrátkych laserových pulsov za sekundu (high power) do znečisteného povrchu. Pulzujúce laserové lúče sú lineárne zoradené vedľa seba. Väčšina laserovej energie je absorbovaná povrchovou vrstvou a je okamžite transformovaná na tepelnú energiu, ktorá spôsobuje odparenie existujúceho znečistenia. Týmto spôsobom je vrstva nechcené nečistoty efektívne odstránená z podkladu.

Veľmi dôležitou vlastnosťou, ktorá chýba u konvečných metódach,  je neporušený základný materiál, ktorý čistíme. Aplikácia je veľmi často využívaná aj ako preparačný krok k technologickým procesom, ako je napríklad príprava styčných plôch pre lepenie atď. Laserové čistenie je rýchle, jednoduché a ekologické.

Lasery pre čistenie

Najčastejšie používané sú TEACO2, vláknové alebo Nd:YAG laserové zdroje, kedy TEA a CO2 lasery fungujú na vlnovej dĺžke 9.6μm až 10.6μm a vláknové a Nd:YAG okolo 1 060 – 1080 nm. Samotná aplikácia má veľké množstvo podôb od backpacku, ktorý je v podobe väčšieho batohu veľmi ľahko prenosný v teréne, cez stolné integrácie, kde obsluha pracuje ručne alebo poloautomaticky s laserom, až po robotické 3D integrácie, kde sa dá využívať možnosť robotického ramena pre očistenie aj veľmi zložitého 3D tvaru či jeho častí. Ďalším zaužívaným typom sú stacionárne stanice.

Výhody laserového čistenia:

  • Možnosť automatizácie a ručného použitia
  • Vysoká presnosť
  • Eliminuje manuálne vykrývanie
  • Konzistentná kvalita
  • Vhodné pre nátery a kovové povrchy
  • žiadne chemikálie, prach ani odpad

 Viac zaujímavých videí nájdete tu.

Pre ďalšie informácie o systémoch pre laserové čistenie nás neváhejte kontaktovať.

Články o laserovom čistenie