Automatizované systémy.

LASCAM systems / Automatizované systémy

Automatizované systémy 

Zajišťujeme kompletní zpracování projektu. Zkoušky proveditelnosti, návrhy technologie, konstrukci, výrobu, programování, instalaci a zprovoznění na místě. Automatizace poskytuje absolutní kontrolu nad procesem a 100% očištění. Samozřejmostí je možnost částečného odstranění nežádoucích vrstev pouze v definovaných oblastech.​

Portfolio

AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY

Plně automatizované vysoko-výkonové čisticí systémy maximalizují výhody laserových technologií a jejich potenciál pro ekonomickou návratnost. Náš tým Vám poskytne podporu od prvního testu technologie až po její kompletní realizaci, zajistí spolehlivý servis a technickou podporu i při nestandardních požadavcích, jako je například čištění vnitřních i vnějších stran trubek nebo radioaktivního materiálu.

PRACOVNÍ STANICE

Samostatně stojící jednoúčelová pracoviště s manuálním i automatizovaným zakládáním čištěných
dílů. Dle požadavků zákazníka integrujeme automatickou manipulaci dílu uvnitř stroje, díky které jsme
schopni zpracovat i tvarově
komplikované díly. Ovládací prostředí pro operátory a údržbu realizujeme standardně na řídících komponentech SIEMENS.

OEM | IN-LINE ŘEŠENÍ

Kompletně připravené řešení s nachystanými vstupy a výstupy pro další integraci a plnou aplikační podporou. Díky robotizaci jsme schopni se přizpůsobit požadavkům pro čištění velkých ploch a dodržet stabilitu procesu. Praktické zkušenosti máme především z čištění barev, laků, oxidů, mastnot, tlakové rzi či nečistot z procesu lisování. Máme k dispozici portfolio laserů s výkonem od 40 W do 3 000 W.

Příklady realizací

LASEROVÉ PŘEDÚPRAVA POVRCHŮ PŘED LAKOVÁNÍM

Vysokorychlostní čištění topných panelů integrované do automatizované lakovny, zajišťující maximální adhezi laku na dílech od 500×300 mm až 1200×2300 mm s eliminací neekologického chemického procesu předúpravy.

ROBOTICKÁ BUŇKA PRO ČIŠTĚNÍ SVARŮ PLATFORMY C-CLASS 2021

Stanice s 300 W vláknovým pulzním laserem s navrženou optickou cestou a homogenizací svazku pro odstranění silikátů, oxidů a tepelně ovlivněné zóny. Procesní hlava s rychlostí rozmítání 16 m/s a rychlostí procesu 320 mm/s.

ROBOTICKÁ LASEROVÁ BUŇKA PRO ČIŠTĚNÍ JIGŮ V ONLINE LAKOVNĚ

Kompletně uzavřená a autonomní laserová robotická buňka integrovaná do online lakovny s 1000 W čisticím laserem na míru aplikace s definovanou délkou pulzu a energií pro čištění po procesu lakování a pokovení hliníkem.​

3D SELEKTIVNÍ DECOATING S VYHODNOCENÍM

Robotická buňka se dvěma roboty pro vysokorychlostní 3D selektivní odstraňování pokovených vrstev „bezelu“ světlometů s implementovanou kamerovou analýzou založenou na neuronových sítích a kompletně vybavenou technologií IoT.

DEKONTAMINACE RADIOAKTIVNÍCH BARVY

Čisticí systém pro separaci barevných radioaktivních nátěrů vybavený pulzním laserem Nd: YAG s průměrným
výkonem 1 000 W a dynamickou skenovací hlavou o šířce paprsku
230 mm snižující emisivitu radiace na úroveň 1.

ODSTRAŇOVÁNÍ VRSTEV KOVŮ FEMTOSEKUNDOVÝM LASEREM

Vysoce přesná stanice s dynamicky řízenými sedmi osami volnosti s implementací UV femtosekundového laseru pro odstranění vrstev
zlata, platiny a stříbra v 3D plochách
s vyhodnocováním
kvality povrchu.

Nahoru