Automatizované systémy.

LASCAM systems / Automatizované systémy

Automatizované systémy 

Zajišťujeme kompletní zpracování projektu. Zkoušky proveditelnosti, návrhy technologie, konstrukci, výrobu, programování, instalaci a zprovoznění na místě. Automatizace poskytuje absolutní kontrolu nad procesem a 100% očištění. Samozřejmostí je možnost částečného odstranění nežádoucích vrstev pouze v definovaných oblastech.​

Portfolio

ROBOTIZACE

Díky robotizaci jsme schopni se přizpůsobit požadavkům pro čištění velkých ploch a dodržet stabilitu procesu. Praktické zkušenosti máme především z čištění barev, laků, oxidů, mastnot, tlakové rzi či nečistot z procesu lisování. Máme k dispozici portfolio laserů s výkonem od 40 W do 2 000 W. Nabízíme také možnost implementace do stávající linky.​

SAMOSTATNÉ PRACOVIŠTĚ

Samostatně stojící jednoúčelová pracoviště s manuálním i automatizovaným zakládáním čištěných dílů. Dle požadavků zákazníka integrujeme automatickou manipulaci dílu uvnitř stroje, díky které jsme schopni zpracovat i tvarově komplikované díly. Ovládací prostředí pro operátory a údržbu realizujeme standardně na řídících komponentech SIEMENS. ​

OEM PRODUKTY

Kompletně připravené řešení s nachystanými vstupy a výstupy pro další integraci a plnou aplikační podporou. Možnost implementace do stávající linky nebo pro samostatnou buňku. Komunikace přes I/O, RS-232, TCP/IP v souladu s evropskými i světovými standardy. Příprava pro zajištění laserové bezpečnosti dle požadavků dané destinace instalace

Příklady realizací

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ OLEJŮ
A PROVOZNÍCH NEČISTOT

Vysokorychlostní čištění topných
panelů je zasazené do kompletně automatizované lakovací linky.
Zajišťuje maximální adhezi nanášeného laku ze všech stran
panelového dílu.

ODSTRANĚNÍ BARVY
V DANÉ PLOŠE

Laserové čištění přestřiků a barev
kolem otvorů pro šrouby
na upevnění kol aut, jako
náhrada za manuální záslepky – vysoké úspory času pro operátory a rychlejší výroba.

ČIŠTĚNÍ 24/7 LAKOVACÍCH A POKOVOVACÍCH PŘÍPRAVKŮ

Náhrada vysokotlaké vody, kde lasery v nepřetržitém provozu odstraňují dimer a hliník z paletek pro světlomety. Měsíční úspora 34.000 EUR a dosažení výroby bez odstávky, snížení elektrické náročnosti z 380 kW na 22 kW a času ze 4 min na 22 s.​

3D SELEKTIVNÍ DECOATING S VYHODNOCENÍM

Odstraňování pokovených vrstev z optických součástí bez vneseného tepla do podkladového materiálu. Vzor je vyhodnocován neuronovými sítěmi a OK / NOK rozlišením s přesností na 0,02 mm.

DEKONTAMINACE RADIOAKTIVNÍCH VRSTEV

Čisticí lasery odstraní vrchní barvu, aniž by vznikaly druhotné kontaminované materiály. Tím je zajištěna 99% úspora objemu a váhy nejvíce kontaminovaného materiálu.

ROBOTICKÉ
ČIŠTĚNÍ SVÁRŮ

Robotická buňka s ručním zakládáním
pro čištění nárazníků po jejich
svařování. Čas cyklu a očištění
je 58 vteřin. Možnost automatizace
do výrobní linky.

Nahoru