Automatizované systémy.

LASCAM systems / Automatizované systémy

Automatizované systémy 

Největší přidanou hodnotu procesu laserového čištění vidíme v automatizovaných provozech. Opakovatelnost a rychlost procesu s vysokou kvalitou povrchu poskytuje uživateli kvalitní přípravu před dalšími aplikacemi a vysokou stabilitu procesu.

V LASCAMU zajistíme kompletní testování proveditelnosti, návrhu technologie, konstrukce, programování, instalace a zprovoznění na místě. Automatizace poskytuje absolutní kontrolu nad procesem a 100% očištění. Samozřejmostí je možnost částečného odstranění nežádoucích vrstev pouze v definovaných oblastech.

Portfolio

ROBOTIZACE

Tvoří 90 % instalovaných aplikací laserového čištění. Díky robotům dosahujeme vysoké a stabilní opakovatelnosti. 2D i 3D  čištění ploch od barev, laků, oxidů, mastnot, tlakové rzi, procesních nečistot, vyfukování a extruze. Čisticí lasery do výkonu 2 000 W. Možnost implementace do stávající linky.​

SAMOSTATNÉ PRACOVIŠTĚ

Standardizované buňky,
respektive samostatně stojící jednoúčelové pracoviště plně automatizované a nebo s ručním zakládáním čištěných dílů.
Dle aplikace je možná integrace karuselu, automatického podavače
a podobně.

OEM PRODUKTY

Kompletně připravené řešení s nachystanými vstupy a výstupy pro další integraci. Možnost implementace do stávající linky a nebo pro samostatnou buňku. Komunikace přes I/O, RS-232, Ethernet, PLC/SIEMENS, odladěná komunikace s výrobci průmyslových robotů a manipulátorů.​​

Příklady realizací

LASEROVÁ ÚPRAVA PŘED LAKOVÁNÍM

Odstranění mastnot
a oxidických vrstev
z povrchů před lakováním
pomocí práškové barvy
s použitím robota
a laseru s výkonem
1000 W.

ODSTRANĚNÍ BARVY V DEFINOVANÉ PLOŠE

Laserové čištění přestřiků a barev kolem otvorů pro šrouby na upevnění kol aut, jako náhrada za manuální záslepky – vysoké úspory času pro operátory a rychlejší výroba.

ROBOTICKÉ ČIŠTĚNÍ SVÁRŮ

Robotická buňka
pro čištění nárazníků po svařování s ručním zakládáním a cyklem čištění v délce 58 vteřin.
Možnost automatizace do výrobní linky.

BUŇKA PRO ČÍŠTĚNÍ ANILOXOVÝCH VÁLCŮ

Automatizovaná buňka pro připravu povrchů před pokovením aniloxových válců přímo ve výrobní lince s 2000W čisticím laserem a dynamickou skenovací hlavou.

DEKONTAMINACE
RADIOAKTIVNÍCH
VRSTEV

Kompletní odstranění radioaktivních vrstev olovnatých barev vystavených přes 60 r radiaci v deutheriu v podzemních skladech jaderné elektrárny SellaField. Pomocí laserové emise dochází ke 100% odstranění barvy a separaci radioaktivní plochy z kovového podkladu, který pak lze dále použít.

ČÍŠTĚNÍ POVRCHŮ BATERIÍ PŘED PÁJENÍM DO SVAZKŮ

Automatizovaná laserová buňka pro přípravu povrchů baterií
před pájením do svazků.
Požadovaná čistota “40” byla dosažena na kompletním povrchu pájené oblasti.
Veškerá rezidua z předchozích procesů byla odstraněna, např: mastnoty, oxidy, organická rezidua z manipulace.

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ PALETEK A ZÁVĚSŮ 24/7

Náhrada vysokotlaké vody, kde lasery v nepřetržitém provozu odstraňují vrstvy dimeru a hliníku z paletek pro světlomety. Měsíční úspora 34.000 EUR a zejména dosažení plynulé výroby bez odstávek. Velkým benefitem je snížení elektrické náročnosti z 380 kW na 22 kW a času cyklu ze 4 min na 22 s. ​

3D SELEKTIVNÍ DECOATING S VYHODNOCENÍM

3D  selektivní dekorativní odstraňování pokovovených vrstev z optických součástí světlometů s homogenizačním efektem bez vneseného tepla do podkladového materiálu. Vzor je pak vyhodnocován pomocí neuronových sítí a okamžitým OK / NOK rozlišením s přesností na 0,02 mm.

Nahoru