LASCAM systems sa špecializuje na dodávky priemyslových laserových a kamerových systémov, komplexnú integráciu, jemné ladenie technológie a osvetu v oblasti laserových technológií.

Riešime Vaše problémy
Vďaka novým technológiám môžeme vyriešiť Vaše problematické miesta alebo optimalizovať súčasti výrobných procesov.

Nedodávame len komponenty
Pomocou jemného ladenia laserových technológií dokážeme významne zvýšiť efektivitu celého procesu.

Štúdia uskutočniteľnosti
Vhodnosť technológie a kvalitu procesu demonštrujeme testovacími vzokrami priamo na Vašich produktoch.

Školenie a vzdelávanie
Zaškolením Vašich technológov zabezpečíme bezproblémovú prevádzku zariadení a podporíme osvetu v možnostiach technológie.

Naši dodávatelia
Pre funkčnosť a spoľahlivosť spolupracujeme len s overenými dodávateľmi a zastupujeme popredných svetových výrobcov.

Servis a podpora
Naši aplikační technológovia a servisní pracovníci sú schopní rýchlo a odborne zasiahnuť.

Späť nahor